NHỮNG DỰ ÁN THỰC HIỆN BỞI TNT SPORT

Trong suốt thời gian hoạt động, với hàng chục dự án.

 TNT SPORT đã thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước. Những dự án an sinh xã hội mang tính cộng đồng với nguồn ngân sách nhà nước.

Bám sát chương trình nông thôn mới và được sự hổ trợ từ chính quyền, TNT SPORT sẽ tiếp tục đưa những sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời đến gần hơn với người sử dụng, để người sử dụng cũng như đại bộ phận người dân trải nghiệm được sản phẩm 1 cách tốt nhất.

1 – Dự án nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi

– Đơn hàng 120 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi

– Huyện Sơn Tịnh: Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Hiệp.

– Huyện Tư Nghĩa: Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thương, Nghĩa Hòa.

– Huyện Ba Tơ: Công Viên Ba Tơ.

– Huyện Mộ Đức: Đức Lợi.

– TP. Quảng Ngãi: Phường Trần Hưng Đạo.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

2 – Dự án nông thôn mới tỉnh Quảng Nam

– Đơn hàng 70 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Nam

– Huyện Đại Lộc: Đại Thắng, Đại Quang.

– Huyện Duy Xuyên: Nam Phước, Tuyên Phước.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

3 – Dự án nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

– Đơn hàng 49 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Thừa Thiên Huế

– Huyện Quảng Điền: Quảng Phước.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

4 – Dự án khu dân cư 577 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

– Đơn hàng 9 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư 577 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

– Đối tác: Công Ty TNHH Thịnh Nam Trung

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

5 – Dự án khu dân cư thị xã Buôn Hồ
Dak Lak

– Đơn hàng 20 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư thị xã Buôn Hồ, Dak Lak.

– Đối tác: Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

6 – Dự án khu dân cư Phú Điền, Nghĩa Điền, Quảng Ngãi

– Đơn hàng 17 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư Phú Điền, Nghĩa Điền, Quảng Ngãi.

– Đối tác: Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

7 – Dự án khu dân cư AngKora Mỹ Khê
Quảng Ngãi

– Đơn hàng 09 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư AngKora Mỹ Khê, Quảng Ngãi.

– Đối tác: Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

8 – Dự án khu dân cư huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng

– Đơn hàng 19 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư Huyện Bão Lộc, Lâm Đồng.

– Đối tác: Ông Nguyễn Đình Cương

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

9 – Dự án xuất khẩu sản phẩm sang
Savanakhet Lào

– Đơn hàng 39 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời.

– Đối tác: Công Ty LaoMixay Construction

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

10 – Dự án từ thiện – tặng thiết bị tại làng
Hòa Bình, Quảng Nam

– Đối tác: Sở Văn Hóa Thể Thao Tỉnh Quảng Nam

– Người đại diện: Hội Doanh nghiệp Hà Nội

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.

Còn nhiều dự án khác với sự kết hợp với nhiều đối tác khác nhau, những dự án trong cũng như ngoài tỉnh. Thời gian sắp tới TNT SPORT sẽ liên tục mở rộng khu vực kinh doanh, liên tục tìm đối tác để hợp tác kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu sử dụng sản phẩm trong và ngoài nước.