– Đơn hàng 49 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Thừa Thiên Huế

– Huyện Quảng Điền: Quảng Phước.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.