– Đơn hàng 09 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư AngKora Mỹ Khê, Quảng Ngãi.

– Đối tác: Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.