Mẫu thiết kế 3D
khu thể thao liên hoàn

Thiết kế 3D cho khu thể thao liên hoàn.

Mô hình thiết kế 3D diễn họa đa góc trực quang.