Mẫu thiết kế 3D
khu thể thao liên hoàn

https://www.youtube.com/watch?v=tlwr5-F88cs

Thiết kế 3D cho khu thể thao liên hoàn.

Mô hình thiết kế 3D diễn họa đa góc trực quang.