– Đơn hàng 39 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời.

– Đối tác: Công Ty LaoMixay Construction

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.