– Đối tác: Sở Văn Hóa Thể Thao Tỉnh Quảng Nam

– Người đại diện: Hội Doanh nghiệp Hà Nội

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.