– Đơn hàng 120 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi

– Huyện Sơn Tịnh: Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Hiệp.

– Huyện Tư Nghĩa: Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thương, Nghĩa Hòa.

– Huyện Ba Tơ: Công Viên Ba Tơ.

– Huyện Mộ Đức: Đức Lợi.

– TP. Quảng Ngãi: Phường Trần Hưng Đạo.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.