– Đơn hàng 19 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư Huyện Bão Lộc, Lâm Đồng.

– Đối tác: Ông Nguyễn Đình Cương

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.