– Đơn hàng 9 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho cho khu dân cư 577 Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

– Đối tác: Công Ty TNHH Thịnh Nam Trung

– TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.