NHỮNG CÔNG TRÌNH DỤNG CỤ THỂ DỤNG THỂ THAO NGOÀI TRỜI
DO CTY TÂN NGỌC THỊNH CUNG CẤP THI CÔNG.
+ DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI
1. DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI QUẢNG NGÃI.
• ĐƠN HÀNG 120 BỘ CHO CÁC XÃ , THÔN
• HUYỆN SƠN TỊNH : TỊNH MINH, TỊNH BẮC, TỊNH BÌNH, TỊNH HIỆP .
• HUYỆN TƯ NGHĨA : NGHĨA MỸ , NGHĨA THƯƠNG , NGHĨA HÒA.
• HUYỆN BA TƠ : CÔNG VIÊN BA TƠ.
• TP QUẢNG NGÃI: PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO
• HUYỆN MỘ ĐỨC : XÃ ĐỨC LỢI .
– NGÂN SÁCH : NHÀ NƯỚC
2. DỰ ÁN NÔNG THÔN MỚI QUẢNG NAM.
• ĐƠN HÀNG : 70 BỘ
• HUYỆN ĐẠI LỘC : XÃ ĐẠI THẮNG , ĐẠI QUANG…
• HUYỆN DUY XUYÊN: NAM PHƯỚC, TUYÊN PHƯỚC…
– NGÂN SÁCH : NHÀ NƯỚC
3. DỰ NÔN THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.
• HUYỆN QUẢNG ĐIỀN : QUẢNG PHƯỚC
– ĐƠN HÀNG .49 BỘ CHO CÁC THÔN.
– ĐÃ HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG
– ĐANG ĐƯA VÀO SẢN XUẤT
– DỰ TÍNH BÀN GIAO THÁNG 01.2021
 + MỘT SỐ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
1. DỰ ÁN KHU ĐÂN CƯ 577 SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI
– ĐƠN HÀNG : 9 BỘ
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG
– NGƯỜI ĐẠI DIỆN : LÊ VĂN TUẤN – GIÁM ĐỐC2. DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THỊ XÃ BUÔN BỒ TỈNH DALAK
-ĐƠN HÀNG : 20 BỘ.
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG.
– NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN: ÔNG TRẦN XUÂN THÔNG – TỔNG GIÁM ĐỐC

3. DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ ĐIỀN , NGHĨA ĐIỀN , TỈNH QUẢNG NGÃI.
– ĐƠN HÀNG : 17 BỘ
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG.
– NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN: ÔNG TRẦN XUÂN THÔNG – TỔNG GIÁM ĐỐC

4. DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ANGKORA MỸ KHÊ, TỈNH QUẢNG NGÃI.
– ĐƠN HÀNG: 9 BỘ
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG.
– NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN: ÔNG TRẦN XUÂN THÔNG – TỔNG GIÁM ĐỐC

5. DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HUYỆN BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG.
– ĐƠN HÀNG :19 BỘ
– ĐỐI TÁC : NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
– NGƯỜI ĐẠI DIỆN : ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG – GIÁM ĐỐC MUA HÀNG

6. DỰ ÁN CÔNG VIÊN TUY HÒA – TỈNH PHÚ YÊN.
– ĐƠN HÀNG : 19 BỘ
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA NGUYỄN
– NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN :NGUYỄN NGỌC HOÀNG TẤT – GIÁM ĐỐC
– ĐÃ HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG
– DỰ KIẾN GIAO HÀNG 01.2021

7. DỰ ÁN XUẤT KHẨU TỈNH SAVANAKHET PROVINCE, LAO PDR
– ĐƠN HÀNG :39 BỘ
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY LAOMIXAY CONSTRUCTION
– NGƯỜI ĐẠI DIỆN : PHANK MADAYANG – GIÁM ĐỐC

8. DỰ ÁN TỪ THIỆN CHO TẶNG, LÀNG HÒA BÌNH TỈNH QUẢNG NAM
– ĐƠN HÀNG : 1 BỘ
– ĐỐI TÁC : SỞ VĂN HÓA THỂ THAO, TỈNH QUẢNG NAM
– NGƯỜI ĐẠI DIÊN : HỘI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

9.DỰ ÁN DỤNG CỤ TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, TỈNH QUẢNG NGÃI.
– ĐƠN HÀNG : 1 BỘ
– ĐỐI TÁC : TRƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG
– NGƯỜI ĐẠI DIỆN: HỘI PHỤ HUYNH TRƯỜNG

10. DỰ ÁN DỤNG CỤ, THỂ THAO TRƯỜNG HỌC MIỀN TRUNG NAM BỘ
– ĐƠN HÀNG : 16 BỘ
– ĐỐI TÁC : CÔNG TY SỮA ĐẦU NÀNH VINASOY
– NGƯỜI ĐẠI DIỆN : NGÔ VĂN TỤ – GIÁM ĐỐC